Ugunsdrošības speciālista apmācība, 20 stundu programma


Programmas nosaukums:

20 stundu neformālās izglītības programma;Mērķa auditorija:

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību dibinātās iestādēs risina ar ugunsdrošību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbuProfesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijāsProgrammas saturs:

  • Ugunsdrošības pamati
  • Ieskaite


Mācību rezultāts:

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība, kas dod iespēju veikt ugunsdrošības speciālista pienākumus objektos, kuros var atrasties līdz 50 cilvēkiem, vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.Stundu skaits:

20 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)Maksa vienai personai:

45,00  75,00   * (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)

 

 


PIETEIKUMA FORMA

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: