Civilās aizsardzības speciālista apmācība, 20 stundu programma


Programmas nosaukums:

20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;Mērķa auditorija:

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību iestādēs risina ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās, kur vienlaicīgi var atrasties līdz 50 cilvēku (turpmāk - objektos).Programmas saturs:

  • Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums
  • Civilās aizsardzības plānošana
  • Ugunsdrošība un glābšanas darbi


Mācību rezultāts:

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība kas dod iespēju veikt par objekta civilo aizsardzību atbildīga darbinieka pienākumus atbilstoši ugunsdrošības likumdošanas prasībāmStundu skaits:

20 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)Kursa cena:

75,00  

(elektroniskie mācību materiāli e-portālā)


PIETEIKUMA FORMA

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: