Par mums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs „SPECIĀLISTS” ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Darba aizsardzības administrācija” dibināta un LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta izglītības iestāde (reģ.Nr.3360802136).
Mācību centrs ir saņēmis Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestādes akreditācijas lapu Nr. AI 8261 ar akreditācijas termiņu 25.01.2021.g.  Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 44.panta 1¹.daļu un 3¹.daļu un "Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs "SPECIĀLISTS"" 2020.gada 23.decembra iesniegumu Nr.6-12/2020, Izglītības kvalitātes valsts dienests nolēma: pagarināt  akreditācijas termiņu līdz 2022.gada 31.maijam;
Nacionālais standartizācijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas centrs atzinis ka, Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes Mācību centrs „SPECIĀLISTS” kvalitātes vadības un iestādes labas pārvaldības sistēma, atbilst kvalitātes standartam IAS 9001:2014
Mācību centra "SPECIĀLISTS" politika – nodrošināt kvalitatīvas apmācības. Mācību centra durvis ir atvērtas jebkura vecuma interesentiem, kuri vēlās papildināt savas zināšanas un iegūt papildus prasmes, kļūstot par konkurentspējīgiem darba tirgū.
Mācību centrs “SPECIĀLISTS” piedāvā tālmācības un klātienes formā apgūt dažādās programmas. Mācību centra darbs noris atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālas izglītības likumam, Mācību centra nolikumam un MK noteikumiem.
Mācību centra izglītības programmas izstrādāja pieredzējuši pedagogi. Mūsu pedagoģiskas personāls ir augsti kvalificēts ar ilggadīgu darba pieredzi atbilstošās nozarēs. 

Mācību centra “SPECIĀLISTS” izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

Mācību centra “SPECIĀLISTS” izglītības iestādes akreditācijas lapa 

Mācību centra „SPECIĀLISTS” NOLIKUMS

Mācību centra „SPECIĀLISTS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM
Mācību centra „SPECIĀLISTS” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
Mācību centra „SPECIĀLISTS” Izglītojāmo drošības instrukcija

Ņemot vērā normatīvo aktu straujās izmaiņas un izvirzītās prasības atbildīgo speciālistu izglītībai, Mācību centrs SPECIĀLISTS piedāvā apgūt atbildīgo personu obligātās programmas.