Civilās aizsardzības speciālista apmācība, 160 stundu programma


Programmas nosaukums:

160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma ;Mērķa auditorija:

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki, kuri komercsabiedrībā, sabiedriskajās organizācijās, valsts vai pašvaldību iestādēs risina ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus vai vēlas iegūt izglītību, lai uzsāktu šo darbu.

UZMANĪBU: lai apgūtu programmu nepieciešamais izglitības līmenis: vismaz vidēja izglitībaProfesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijāsProgrammas saturs:

  • Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums

  • Civilās aizsardzības plānošana

  • Ugunsdrošība un glābšanas darbi

  • Prakse valsts, pašvaldības iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās, komercsabiedrībās.Mācību rezultāts:

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt par objekta civilo aizsardzību atbildīga darbinieka pienākumus atbilstoši ugunsdrošības likumdošanas prasībāmStundu skaits:

160 stundas (1 stundas ilgums 45 minūtes)Kursa cena:

125,00   175,00  (elektroniskie mācību materiāli e-portālā)*

 

* - akcijas cena pagarināta līdz 31.10.2021.g.

 

* Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 12.punktu nav PVN objekts


PIETEIKUMA FORMA

Interesē cita programma ?

Programmu saraksts: