Programmas
„Darba aizsardzība un drošība” 60 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem,

Uz programmas lapu„Ugunsdrošība un aizsardzība” 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma

Mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Uz programmas lapue"Ugunsdrošībā" 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Uz programmas lapu
„Darba aizsardzība un drošība” 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma(teorija);

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Uz programmas lapu
"Stropēšanas darbi" 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot stropētājus, kas spētu patstāvīgi veikt drošus krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.

.

 

Uz programmas lapu"Civilā drošība un aizsardzība" 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijāsUz programmas lapu

 
"Darba aizsardzība" 40 stundu specializēto zināšanu kurss, pieaugušo neformālās izglītības programma;
Mērķis: Darba aizsardzības speciālistiem ar iepriekš apgūto 60 vai 160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programmu darba aizsardzībā, kuri veic darba vides iekšējo uzraudzību būvniecības uzņēmumos līdz 10 darbiniekiem,

Uz programmas lapu"Civilā aizsardzība" 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās

Uz programmas lapu"Lifta operators" 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot liftus; 

Uz programmas lapu"Autoiekrāvēja vadītājs " pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot autoiekrāvējus

Uz programmas lapu"Spiedieniekārtu operators" 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot spiedieniekārtas;

Uz programmas lapu"Tilta (telfera) celtņa operators" 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot tilta celtņus un telferus;


Uz programmas lapu